AKTUALNOŚCI

Naczelny architekt Międzynarodowych Targów Poznańskich

24 października 2019

Roger Sławski – człowiek, który zaprojektował Międzynarodowe Targi Poznańskie, naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej. To właśnie jemu poświęcona była konferencja naukowa odbywająca się 23.10.2019 r. w Iglicy.

Konferencja „Roger Sławski i jego epoka. Gospodarze i twórcy PeWuKi” organizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa, odbyła się w ramach jubileuszu 90-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej. Celem organizatorów było przybliżenie młodzieży szkół ponadpodstawowych postaci wybitnego polskiego architekta działającego w I poł. XX wieku w Poznaniu i Wielkopolsce.

Cyklowi konferencji patronuje Roger Sławski, wybitny polski architekt pierwszej połowy XX wieku, który w okresie zaborów zrezygnował z pełnej sukcesów i zapewniającej bezpieczeństwo finansowe działalności w Niemczech, by pracować w Wielkopolsce. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w znacznym stopniu poświęcił praktykę projektową dla działalności w administracji państwowej, służąc swoim doświadczeniem. Jako naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej walnie przyczynił się, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej miasta, do sprawnej realizacji zagospodarowania przestrzennego i zabudowy PeWuKa.

Ważnym przesłaniem konferencji, zgodnie intencją pani Krystyny Sławskiej-Pawłowskiej – wnuczki architekta, jest zaangażowanie i czynny w niej udział młodych naukowców, młodzieży akademickiej i uczniów szkół średnich budownictwa, aby wartości, które reprezentował Roger Sławski takie jak: patriotyzm, solidna praca, szacunek dla kulturowego dziedzictwa przeszłości były ciągle żywe.

O niekwestionowanym sukcesie PeWuKi świadczyły zarówno tłumy zwiedzających: około cztery i pół miliona od uroczystego otwarcia 16 maja do zamknięcia 30 września 1929 r., jak i oceny zagranicznych gości, polityków i dziennikarzy. Wystawa przyniosła miastu i społeczności lokalnej wymierne korzyści w postaci nowych inwestycji, modernizacji infrastruktury miejskiej i społecznej oraz przyczyniła się do rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich.