WYDARZENIA

Roger Sławski i jego epoka

23 października 2019

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą sylwetce naczelnego architekta Pewuki.

23.10.19 w pawilonie 11 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się konferencja organizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa „Roger Sławski i jego epoka. Gospodarze i twórcy Pewuki”.

Wydarzenie odbywa się w ramach jubileuszu 90-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej. Warstwa merytoryczna wszystkich prezentacji jest przygotowana przez kadrę naukową Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego. Grupa MTP jest Partnerem wydarzenia.