WYDARZENIA

Wystawa – PIERWSZY RAZ – modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy Krajowej

od 12 do 30 października 2019

2019 rok przypomina nam, że PeWuKa to bardzo ważny rozdział w historii Poznania, któremu zawdzięczamy nie tylko rozkwit terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale też wiele istniejących do dziś budynków czy rozwiązań urbanistycznych.

W październiku w ramach kontynuacji obchodów 90-lecia PeWuKi Grupa MTP wraz z Centrum OTWARTYM i SARP Poznań organizuje wystawę PIERWSZY RAZ – modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy Krajowej.

Ekspozycja zostanie zorganizowana w modernistycznym pawilonie nr 10 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będzie pokazywać przede wszystkim modernizacyjny rys PeWuKi: swego rodzaju skok w nowoczesność dokonany w jednym z najbardziej cywilizacyjnie zaawansowanych miast ówczesnej Polski. Atrakcyjnym dla widza lejtmotywem będzie tu architektura modernistycznych pawilonów PeWuKi, awangardowych i nowoczesnych, lecz – tymczasowych. Najlepsze z nich zostaną przybliżone za pomocą makiet.

Planowana jest także makieta oraz wielka mapa pokazująca tereny PeWuKi – by uzmysłowić skalę przedsięwzięcia sięgającego dzisiejszego Parku Kasprowicza. W równej mierze ekspozycja dotyczyć będzie też innych aspektów związanych z PeWuKą:

  • ukazany zostanie wpływ PeWuKi na rozwój Poznania, jego układ przestrzenny, formy architektury inspirowanej targowymi pawilonami (umiarkowana recepcja modernizmu porównana z przyjęciem tego nurtu w innych miastach), a także na kształtowanie się nowoczesnej tożsamości miasta;
  • przybliżone zostaną postaci i dorobek architektów oraz urzędników tworzących PeWuKę;
  • wystawa zostanie ukazana też na tle innych krajowych i światowych ekspozycji oraz m.in. w kontekście pierwszej P.W.K. urządzonej we Lwowie, Wystawy Wschodnioniemieckiej w Poznaniu, która dała początek miejskim terenom targowym oraz planowanej na rok 1944 warszawskiej reedycji PeWuKi;
  • poruszona zostanie szersza problematyka różnic między treścią wystaw a stanem reprezentowanych przez nie krajów czy też osiągnięć oraz o rolę tego rodzaju ekspozycji we współczesnym świecie.

 

Istotnym elementem wystawy będą też dwie trasy spacerowe – zaprezentowane na specjalnie zaprojektowanej mapie. Pierwszym szlakiem jest trasa  po obiektach, powstałych na Pewukę – które nadal istnieją i wpisały się na stałe w tkankę miasta – choć niewielu wie, że są to obiekty związane z tą niezwykłą wystawą. Tematem drugiej trasy spacerowej są natomiast obiekty zaprojektowane przez wybitnych poznańskich architektów – twórców PeWuKi m.in Rogera Sławskiego czy Władysława Czarneckiego.

Wystawie towarzyszyć będzie szereg wydarzeń przeznaczonych dla szerokiej publiczności, zrealizowanych w przystępnej i dynamicznej formie  Wykłady, warsztaty dla dzieci, debaty czy spacery po poszczególnych zachowanych obiektach związanych z Powszechną Wystawą Krajową.

Serdecznie zapraszamy!

Program wydarzenia

Miejsce: pawilon 10, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wystawa czynna: 12-30 października 2019, godziny 14.00-20.00

 

ZASADY WSTĘPU NA WYSTAWĘ  PIERWSZY RAZ. Modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy krajowej

 

Wejście na Wystawę: Hall Wschodni

Lokalizacja: wystawa odbywa się w pawilonie 10 MTP (budynek Centrum Prasowego)

Godziny otwarcia i zasady wejścia:

12 – 17 października – wstęp wolny w godzinach 14:00 – 20:00

18 – 20 października – wystawa nieczynna (w tym terminie odbywają się targi PGA, Poznań Sport Expo, organizowany jest również 20.PKO Poznań Maraton)

21 – 24 października – wstęp wolny w godzinach 14:00 – 20:00

25 – 27 października – wstęp na Wystawę „Pierwszy raz” po okazaniu biletu upoważniającego do udziału w targach Retro Motor Show (równolegle do 26.10 odbywają się również targi Viva Seniorzy), zgodnie z harmonogramem:

25.10, piątek – wstęp na Wystawę z ważnym biletem na Retro Motor Show w godzinach 14:00 – 20:00

26.10, sobota – wstęp na Wystawę z ważnym biletem na Retro Motor Show w godzinach 13:00 – 19:00

27.10, niedziela – wstęp na Wystawę z ważnym biletem na Retro Motor Show w godzinach 14:00 – 17:00

28 – 30 października – wstęp wolny w godzinach 14:00 – 20:00

 

Szczegółowe informacje:

Grzegorz Kaczmarek – kom. 515 960 684

Anna Smolińska – kom. 691 029 578

Przemysław Grodzki – kom. 609 297 537

e-mail: promocja@grupamtp.pl

 

Organizatorzy : Centrum Otwarte, SARP Poznań,  Grupa MTP.

Partnerzy: Miasto Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Aquanet