AKTUALNOŚCI

Wystawa – obszary znaczeń

3 czerwca 2019

Od 6 do 7 czerwca w Iglicy odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń”.

Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) zorganizowana w Poznaniu w 10. rocznicę odzyskania niepodległości była nie tylko prezentacją osiągnięć Polski, ale stała się też ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości państwa. Nadal interesujące wydaje się więc pytanie, co Poznań, a także cała Polska zawdzięcza tej wystawie. Wielość problemów mających związek z PeWuKa zdecydowała o zakresie tematycznym interdyscyplinarnej konferencji, wpisującej się w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale też przypominającej o różnorodność Polski międzywojennej. Wszystkie te zagadnienia zostaną zaprezentowane dla publiczności przez czołowych badaczy, reprezentujących znaczące środowiska naukowe w Polsce.

Miejsce konferencji – Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 Iglica

Organizatorzy konferencji: Instytut Historii Sztuki UAM, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Miejski Konserwator Zabytków

 

Szczegółowy plan konferencji dostępny tutaj: